Top bar elementor

d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu i usluge

Naše usluge

KNJIGOVODSTVO

Agora d.o.o. pruža knjigovodstvene usluge od 2012. godine za poduzetnike, slobodna zanimanja i građane.

Nudimo Vam slijedeće usluge:

Vođenje poslovnih knjiga
Vođenje knjigovodstvenih evidencija
Izrada svih računovodstvenih obračuna
Izrada poreznih obračuna
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
Obračuni plaća
Izrada godišnjih poreznih prijava
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Obračun poreza na dobit
Obračun poreza na dohodak

Kako su većina naših klijenata stranci, sve usluge vršimo na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA

Agora d.o.o. registrirana je tvrtka za upravljanje i održavanje nekretnina – stambenih i poslovnih objekata.

 

Garantiramo 24 satnu dostupnost 365 dana u godini.

 

U mogućnosti smo organizirati i obaviti sve poslove upravljanja i održavanja zgrada.


Izvođenje radova i popravaka na zgradi, te nadzor nad radovima povjeravamo i ugovaramo samo s najkvalitetnijim vanjskim suradnicima i kooperantima.

 

KOJE SU NAŠE POGODNOSTI?

cjelovito knjigovodstveno vođenje zgrade – prilagođena financijska izvješća
godišnji program upravljanja zgradom (GPU) sačinjen po pregledu stanja zgrade i usklađen sa stvarnim potrebama zgrade
otvaranje posebnog žiro-računa za zgradu uz internet bankarstvo
plaćanje računa za izvršene poslove isključivo uz potpisani nalog predstavnika suvlasnika
plaćanje svih zajedničkih troškova zgrade iz zajedničke pričuve – čišćenja, električne energije, naknade predstavniku suvlasnika, svih ostalih zajedničkih troškova prema Godišnjem programu upravljanja (GPU) ili odlukama suvlasnika
oročavanje sredstava zajedničke pričuve usklađeno sa zakonskom regulativom
plaćanje zajedničke pričuve bez naknade putem kanala trajnog naloga, te mobilnog i internet bankarstva poslovne banke
najpovoljnije osiguranje zajedničkih dijelova s najboljim pokrićem na tržištu – primjereno i dodatno, te povoljnije osiguranje posebnih dijelova
učinkovit sustav prisilne naplate dugovanja za zajedničku pričuvu putem ovrha
zastupanje suvlasnika u postupcima prema trećim osobama (investiroru, izvođačima radova i sl.)
uplatnice za zajedničku pričuvu HUB3A/IBAN s otisnutim 2D bar kodom;
hitne intervencije 24-sata
redovni obilazak zgrade (sve prema dogovoru i potrebi suvlasnika)
sastanak stanara minimalno jednom godišnje u prostoru upravitelja ili putem internet konferencije – ovisno o želji suvlasnika